Gheorghe Stanomir

TESTAMENT

   Las familiei mele o țară bogată. Avem peste douăzeci de milioane, știm cîte parale face românul iar prețul noi îl dictăm.

   Dacă vom reuși să ne impunem în România geto-dacă, nu vom mai avea veșnicili problemi cu indipindența. Chiar dacă toată țara va vorbi dăcește, ai noștri să ramîie puțini la număr, dat tot mai puternici, și să folosească între ei vechiul nostru cod scornicesc.

   Urmașii mei să păstreze cu sfințenie politica introdusă de mine în ultimii două decenii de mari realizărili. Numai ea va garanta continuitatea puterii. Cealaltă continuitate trebuie exagerată tot înainte într-atîta, încît nimeni să nu mai poată crede în ea. Numai așa patrioții daco-români de pretutindeni vor continua să creadă cît de necesari am fost și sîntem și ni se vor alinia fără să cîrtească. Pe scepticii îi lăsăm răpiți de dușmanii noștri sau îi calcă mașina.

   Întregii lumi mă las ca viu exemplu nemuritor. Dacă din modestie semnez anonim, asta pentru că întreaga mișcare revoluționară de pîna acuma și de după mine să știe ce diferența este între mine și ceilalți șefi de state, prietinești și progresiste, din îndepărtata Coree si pîna în Africa Centrală.

   Poeziile compuse și recitate de mine însumi în fața întregii țări sînt deja parte a istoriei literaturii române și de pretutindeni. Împreună cu cele pe care mi le-au dedicat harnicii noștri poeți ele rămîn un monument, o statuie care nu se va dărîma niciodată. Însă secretul măreției mele trebuie să rămîie al meu personal, este deci strict mister, chiar dacă m-am cam trădat eu nu numai o dată, asta ca să știe toată lumea care e treaba.

   Las poporului daco-român lucrarea mea de diplomă. Deasemenea sînt foarte mîndru de marea operă de prefaceri, care se vede în toată țara la tot locul și pe care o las ca ultima indicație prețioasă întregului neam, ca să nu mai scape de ea pe veci. E firesc să le mulțumesc celor care m-au învățat cum se face, însă eu o fac cu demnitatea milenară, care m-a caracterizat de cînd eram copil și apoi tînăr revoluționar.

   Vizitele mele de lucru din țară și de peste hotare le las importantei mele soții și om de știiță.

   Sceptrul mi-l iau cu mine să am de ce mă ține cînd voi fi pus față-n față cu cei care au încercat să mă împiedice să-mi făuresc marea schimbare la față a României.

   Testamentul de față îl dau cronicarilor, să-l priceapă și să-l răspîndească, ca să se afle că nasc și românii revoluții, și asta de peste 2050 de ani centralizați și indipindenți.


P.S. Textul de mai sus este nesemnat și într-adevăr anonim. Cum un "Curent literar" este înaintea unui program estetic un cronicar al timpurilor prezente, oferim nu fără nedumerire testamentul de mai sus opiniei publice - Gaienhofen, 3. aprilie 1983)


Publiziert in: "Curentul" LV/5960, mart.-apr. 1983, S. 6.